Technieken

De kempostijl die binnen de Kemposchool Bushido beoefend wordt is verdeeld in gewapend en ongewapend gevecht.

Ongewapend

Het doel van het ongewapende gevecht binnen kempo is om je te leren verdedigen op allerlei verschillende manier en vanuit allerlei posities. Om dit te leren zijn de diverse onderdelen waarin men zich kan trainen uitgewerkt. Hieronder staan de diverse onderdelen en hun doel beschreven.

Kihon, Kempo en Shiho kata’s
De kata’s zijn vormen waarin men een gevecht tegen meerdere tegenstanders oefent volgens een vast patroon. Doel van deze vorm is het onder de knie krijgen van technieken en het opvoeren van de snelheid waarmee de technieken uitgevoerd worden. De 14 kata’s zijn zo opgezet dat ze steeds complexer en realistischer worden. Kenmerk van deze kata’s is dat ze allemaal vrij hard en weinig sierlijk zijn (het gaat om de uitschakeling van de tegenstander en niet voor de ‘mooi’).
Saifa’s en P.G.’s
De saifa’s zijn traditionele Shaolin Kempovormen die zich voornamelijk kenmerken door sierlijke technieken. De Bushido’s zijn vormen waarin voornamelijk heel laag bij de grond gewerkt wordt. In totaal zijn er 15 van dit soort kata’s.
Kumite’s, Jo kumite’s, Naifu kumite’s
Deze technieken worden allemaal uitgevoerd met een aanvallende tegenstander. Bij de jigo’s word je ongewapend aangevallen, bij de jo kumite’s word je aangevallen met een korte stok en bij de naifu kumite’s word je aangevallen met een scherp mes. Deze van te voren vastgestelde technieken leren je om op verschillende manier je aanvaller de baas te blijven.
Ebi kumite’s, Suwari en Ukemi
In een echt gevecht loop je een groot risico dat je op de grond terecht komt. Om ervoor te zorgen dat je weet hoe je moet vallen en ook leert om daarna vanuit een grondpositie je verder te verdedigingen, is er een serie technieken die je met tegenstander oefent. In de ebi kumite’s leer je om je liggend op de grond te verdedigen of hoe je een tegenstander op de grond onder controle krijgt. De suwari leert hoe je je zittend op de grond verdedigt. Ukemi is het gedeelte waarin je leert vallen (valbreken) waardoor je zonder blessure verder kunt verdedigen.
Ude garami
Middels deze technieken leer je hoe je een tegenstander vast kunt zetten door middel van armklemmen. Doel van deze technieken is om zowel staand als liggend controle over een tegenstander te krijgen.
Kumi kumite’s
Tijdens een gevecht kan het gebeuren dat je stevig wordt vastgepakt. Deze serie van technieken leert hoe je je op allerlei verschillende manieren simpel kunt bevrijden. In totaal zijn er 35 verschillende technieken beschreven.
Shime waza en Kyusho
Deze technieken zijn verwurgingen en drukpunten waarmee je een tegenstander zeer snel onder controle hebt. Dit zijn vrij gevaarlijke technieken met verregaande gevolgen wanneer ze ongecontroleerd worden uitgevoerd. Vandaar dat deze technieken pas getraind gaan worden vanaf de bruine band.
Nage waza
Daar je in het Kempo een tegenstander meestal op korte afstand bevecht, wordt ook er ook aandacht besteed aan het kunnen werpen van een tegenstander. In totaal zijn er op dit moment 27 verschillende worpen beschreven die goed toegepast kunnen worden.  Na het trainen van al deze technieken is iemand in staat om zich op verschillende manieren, vanuit verschillende posities te verdedigen op een manier zoals hij dat wil. Het is te simpel om te denken dat een tegenstander altijd met grof geweld dient te worden uitgeschakeld. Soms is het wegduwen van een tegenstander ook voldoende.
 
Gewapend
Tijdens de gewapende oefeningen van kempo wordt gebruik gemaakt van een aantal Japanse wapens:
  1. Naifu (mes)
  2. Bo (lange stok)
  3. Tanbo (korte stok)
  4. Shoto (kort zwaard)
  5. Katana (Lang zwaard)

Ook voor het gewapende gedeelte van kempo geldt dat er geoefend wordt in kata’s. Aangezien onze kempostijl zeer praktisch ingesteld is, ligt het accent van de trainingen doorgaans op ongewapend gevecht.

Copyright © 2013 Kempo Bushido.