De Dojoregels

Binnen de dojo geldt een aantal regels waaraan men zich dient te houden zodat de trainingen voor iedereen te volgen zijn:

 1. De dojo is een plaats voor zowel geestelijke als lichamelijke vorming.
 2. Het hoogste gezag wordt zonder meer gevolgd.
 3. Tijdens de training zijn er geen discussies; na de les is daar gelegenheid voor.
 4. Kempoka’s verschijnen in kempogi (kledingkleur zwart), met de bijbehorende kleur obi (band).
 5. Bij het betreden en verlaten van de dojo (zaal) brengt men de staande groet.
 6. Voor aanvang van de les worden alle sieraden afgedaan.
 7. Eenieder dient elkaar ongeacht afkomst, geloof of ras te respecteren; hierbij is gradatie van geen belang.
 8. Binnen de dojo wordt er niet gevloekt of onzedelijke taal gebruikt.
 9. Iedere vorm van discriminatie is verboden. Gesprekken over voor andere gevoelige onderwerpen dienen op een discrete manier te gebeuren.
 10. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar; ter voorkoming van blessures volgt men alleen de instructies op van de leraar of assistent leraar.
 11. Voor aanvang van de les worden eventuele blessures gemeld bij de leraar.
 12. Alleen voor een dringende reden kan men de les onderbreken; men vraagt dit aan de leraar en meldt zich af bij hem.
 13. Men dient minstens een 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn in de school.
 14. Bij te laat komen meldt men zich bij de leraar en wacht op het teken om te mogen deelnemen aan de les.
 15. Het is verboden in de dojo of kleedruimtes te roken of stimulerende middelen te gebruiken.
 16. Ook in kleedruimtes gedraagt men zich naar behoren. De kleedruimtes worden netjes achtergelaten.
 17. Wangedrag tijdens de training, het zonder opgaaf van redenen wegblijven of het in diskrediet brengen van de school, kan bestraft worden door schorsing of zelfs verwijdering van de school.
 18. Het betalen van contributie dient stipt te gebeuren; bij achterstand volgt uitsluiting van lessen.
 19. Theorie en praktijk gaan samen tijdens het examen. Wie onvoldoende aandacht besteed aan deze zaken komt niet in aanmerking voor het examen. Hetzelfde geldt voor veelvuldig verzuim van de lessen.
 20. De kennis van het kempo mag nooit misbruikt worden, zelfs niet in de moeilijkste omstandigheden.

Copyright © 2013 Kempo Bushido.