Korte geschiedenis van het Kempo

Algemeen

Kempo, of ook wel kenpo, is de verzamelnaam van een verscheidenheid aan vechtkunstvormen die hun oorsprong vinden in China. De naamgeving die in China werd gebruikt is Ch’uan Fa. Het woord kempo is daarvan de Japanse vertaling. Chinese vormen van Ch’uan Fa hebben in vroeger tijden een duidelijk stempel gedrukt op de Japanse inheemse vechtkunstvormen, met name die van het eiland Okinawa. Elementen daarvan zijn nog steeds terug te vinden in de vele vormen van het huidige Japanse karate.

In Nederland wordt kempo met een ‘M’ geschreven, maar in andere delen van de wereld met een ‘N’. In de Japanse taal wordt de letter ‘N’ altijd voor de letter ‘P’ geplaatst, maar wordt uitgesproken als een ‘M’. Kenpo is de correcte schrijfwijze, maar kempo lijkt in Nederland het meest ingeburgerd te zijn.

Kempo betekent: “de weg van de vuist”. Dit geeft aan dat er veel handtechnieken worden toegepast en minder beentechnieken. Een kempoka (iemand die kempo traint) zal dus eerder geneigd zijn zijn handen te gebruiken dan zijn benen.

Kempo in Nederland

De introductie van het kempo in Nederland vond begin jaren zestig plaats. Het kempo vond vooral via Indonesië zijn weg naar Nederland, doordat KNIL-militairen er in de Gordel van Smaragd mee in aanraking waren gekomen. Ook vanuit Japan en de Verenigde Staten woei een kempowind naar Nederland, maar de Indonesische variant heeft de belangrijkste stempel gedrukt. Het ‘Nederlandse’ kempo vertoont bijvoorbeeld veel Pencak Silat technieken – een duidelijke herleiding naar Indonesië – en was vroeger beker bekend als ‘Shaolin Kempo’. Deze naam is eigenlijk taalkundig foutief, omdat deze uit het Chinese woord ‘Shaolin’ en uit het Japanse woord ‘Kempo’ is opgebouwd. Het Chinese woord voor Kempo is ‘Chu’an Fa’, in het Chinees is het dus: ‘Shaolin Ch’uan Fa’. In het Japans wordt het karakter voor Shaolin als ‘Shorinji’ uitgesproken, correct Japans zou dus ‘Shorinji Kempo’ zijn. Gerard Karel Meijers en Carl Faulhaber worden gezien als de grondleggers van het Shaolin Kempo.

Carl Faulhaber (1923-1974) specialiseerde zich in Kuntao, een vechtkunst van Chinese immigranten die werd beoefend in Indonesië en Maleisië. Het Kuntao is, evenals Shaolin Kempo, verweven met inheemse vechtkunsten zoals Pencak Silat. Gerard Meijers (1928-) bezat kennis van het Kyokoshin-Karate en het Jiu Jitsu.

Meijers leerde het Kuntao van Faulhaber in Nederland. Hij bundelde zijn kennis van de verschillende vechtkunsten (Kyokoshin-Karate, Jiu Jitsu en Kuntao), standaardiseerde die en ontwikkelde de mengvorm verder tot Shaolin Kempo. Meijers koos de Japanse taal voor het Shaolin Kempo, omdat Japans in die tijd (en nu nog steeds) de gangbare taal was in de meeste Oosterse vechtkunsten. Met het begrip ‘Kempo’ duidde Meijers op de Chinese oorsprong. Het begrip ‘Shaolin’ zou Meijers gebruikt hebben om een verband te leggen met de traditionele technieken van de Chinese Shaolin Monniken.

Shaolin Kempo is de meest gebruikte en algemene benaming voor deze vechtkunsten. Daarnaast worden toevoegingen gebruikt om meer specifieke vormen aan te duiden, bijvoorbeeld: Shaolin Kempo Hsinshih. De systemen die via de Verenigde Staten ons land bereikten gebruiken doorgaans de naam American Kenpo. Vrijwel alle Kempostijlen of systemen kennen zowel ongewapende als gewapende componenten in hun beoefening.

De diverse vormen van Kempo variëren van traditioneel tot meer toegelegd op het ‘vrije gevecht’ of ontwikkelden zich in hoge mate tot een systeem dat in de huidige tijd effectieve ‘zelfbescherming’ mogelijk maakt.

Organisatie in Nederland

Het Kempo in Nederland is sinds 1985 georganiseerd in de overkoepelende organisatie Kempo Associatie Nederland (K.A.N.). De K.A.N. heeft momenteel het grootste deel van het kempo onder haar vleugels en bestaat uit vier lidbonden: de Shaolin Kempo Bond, Shaolin Kempo Hsinshih, Kempo Kuntao Nederland en Oranda Ryu. De K.A.N. is een van de acht lidbonden van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (F.O.G.) en daardoor rijkserkend door het N.O.C./N.S.F. Tevens is de K.A.N. aangesloten bij de International Kempo Federation (I.K.F.). Op dit moment is de Kempo school Bushido niet aangesloten bij een van deze organisaties.

Afkomst school

De Kempo stijl die binnen de school getraind wordt is via een aantal leraren terug te voeren op de door Carl Faulhaber geïntroduceerde stijl. Het Shaolin Kempo is in Utrecht in de jaren 70 geïntroduceerd door Shihan Lammerts van Bueren. In de loop der jaren zijn er, om de kempostijl completer te maken, wel nieuwe technieken aan toegevoegd. Voor een compleet overzicht van hoe Kempo in Utrecht onstaan is zie Kempo Historie Utrecht.pdf

SHIHAN EDUARD MAXIMILIAAN LAMMERTS van BUEREN

Van links naar rechts : Eddy van Ommeren, Orlando van Ommeren, Gerard van der Heuvel, Frank van Ommeren, Romo August, op de voorgrond Jan van Loveren

Copyright © 2013 Kempo Bushido.