Kemposchool Bushido (1993 – heden)

In 1980 is de Shaolin Kempo P.G. school gestart in Utrecht. Na 14 jaar van training geven is de school uiteindelijk in 1994 gestopt. Dit zou het einde voor een groot aantal mensen betekenen in het trainen in Kempo ware het niet dat op dat moment Sensei J.v.loveren 3Dan Shoalin Kempo naar voren stapte met het idee om een nieuwe school starten. Deze school (Kempo- Jutsu school Bushido) is gestart en bijna alle leerlingen van Shoalin Kempo P.G. school zijn hier naar toe gegaan. De Kempo vorm die daarin getraind werd week wel af van het traditionele Shaolin Kempo doordat er vele praktische zaken aan toegevoegd zijn vanuit anders vechtsporten welke de sensei beoefend had. Er zijn technieken vanuit het Boksen, Judo en worstelen aan toegevoegd om een effectievere Kempo vorm te verkrijgen.

Deze nieuwe opzet kreeg de naam Kempo – Jutsu, vaardigheid in het vuistvechten.  Met behulp van de combinatietechnieken kan men zich nu vanuit verschillende posities verdedigen (staand, zittend, liggend). Combinatietechnieken worden ook gebruikt tegen mes, stok, stoot, en trapaanvallen.

In 2009 is sensei Jan van Loveren na 15 jaar lesgeven gestopt en hebben Ernest Cazander en Theo Philips de school overgenomen. Beiden hebben ruime ervaring in het Shaolin Kempo en Kempo-Jutsu – Ernest 11 jaar Shaolin Kempo en 15 jaar Kempo-Jutsu en Theo 8 jaar Shaolin Kempo en 15 jaar Kempo-Jutsu. De kempostijl die onderwezen wordt is dan ook een mix van Shaolin Kempo en Kempo-Jutsu. De naam van de school, Kemposchool Bushido, verwijst naar de begindagen ervan: Kempo naar Shaolin Kempo en Bushido naar Kempo-Jutsu. Naast het kempo wordt er binnen de school een boksopleiding gegeven met als doel het verbeteren van conditie, hardheid en incasseringsvermogen.

Kemposchool Bushido kenmerkt zich door de zeer pragmatische manier van lesgeven: de technieken die worden onderwezen kunnen in het dagelijks leven met gemak worden toegepast. Twee begrippen zijn tijdens de training zeer belangrijk: doorzettingsvermogen en discipline. Door strenge discipline leert men immers bouwen aan zelfvertrouwen. Kempo is uitermate geschikt voor mensen die zich moeilijk kunnen beheersen of die hun zelfkennis willen vergroten. De naam van de school ‘BUSHIDO’ (weg van de krijger) is gekozen naar de deugden die deze krijger moest bezitten :

 

Onsha Mildheid, verdraagzaamheid
Shiki Vastberadenheid
Chu Loyaliteit
Kihin Trots, waardigheid

 

Al deze deugden worden in de school streng nageleefd. Kempo is geen vechtsport maar een verdedigingskunst waarin het grootste gevecht de strijd tegen jezelf zal zijn. Wie zichzelf kan overwinnen kan ook anderen overwinnen.

Lees ook de artikelen die zijn verschenen over Kempo-Jutsu (Artikel).

 

Copyright © 2013 Kempo Bushido.